Stokenizuj Siebie wystarczy jeden podpis.

nie musisz nic podpisywać krwią wystarczy podpis zaufanym profilemOświadczenieJa, niżej podpisany, oświadczam, że postanowiłem zmienić mój byt duchowy, zwany dalej duszą, na milion elektronicznych kawałków. Jednocześnie zlecam wygenerowanie portfela i przelanie tam zdigitalizowanej duszy. Zobowiązuję się zachować poufność danych niezbędnych do logowania w portfelu i nie przekazywać dostępu do niego osobom trzecim.

Oświadczam, że wcześniej nie sprzedawałem, nie udostępniałem i nie deklarowałem przekazania mojej duszy, ani żadnego z jej kawałków innym podmiotom. Jestem jej jedynym właścicielem i inne podmioty, ani osoby fizyczne nie mają podstaw prawnych, by rościć sobie do niej jakiekolwiek prawa.

Digitalizacja jest dobrowolna i nadal pozostaję właścicielem mojej duszy. Udzielam jednocześnie zgody na pobranie opłaty za proces dematerializacji w wysokości 5 z miliona wygenerowanych kawałków. Zostałem poinformowany, że powyższa opłata nie wpłynie w żaden sposób na moją osobowość, ani doświadczenia duchowe. Podmiot, który wejdzie w posiadanie 5 fragmentów mojej duszy może dowolnie nimi rozporządzać.